30 lat Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury

Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury, zwane popularnie SPAK-iem, powstało dokładnie 26 kwietnia 1987 roku. Tak więc obecna Gala 30-lecia jest nieco opóźniona w stosunku ścisłej rocznicy. Powstanie SPAK-u wiąże się ze zmianami jakie następowały w stowarzyszenia twórczych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wynikało jednak z autentycznych potrzeb środowiska karykaturzystów, którzy w innych związkach i sto-warzyszeniach nie mogli odnaleźć własnej podmiotowości. Inspiratorem i spirytus movens powstania SPAK-u był Eryk Lipiński, który został też pierwszym prezesem. SPAK nigdy nie zrzeszał wszystkich artystów zajmu-jących się satyrą i karykaturą, ale zawsze starał się reprezentować całe środowisko, Pierwsze lata działalności SPAK-u, do zmiany ustawy o stowarzyszenia w 1990 roku, to okres dolce vita. Przysługiwały wtedy stowa-rzyszeniom dotacje podmiotowe i stać nas było na trzech pracowników. Później, główną przeszkodą w realizacji zawsze ambitnych przedsięwzięć, był brak środków. Działalność SPAK-u to inicjatywy realizowane centralnie, przez Zarząd SPAK i ogromna liczba przedsięwzięć lokalnych (co nie znaczy, że o zasięgu lokal-nyn), realizowanych w tzw. terenie przez członków SPAK-u. Dopiero połączenie tych dwóch nurtów dzia-łalności, daje pełen obraz tego, czym zajmuje się SPAK. A jest to organizacja wystaw i konkursów, o różnym zasięgu i randze, organizacja plenerów, udział w jury wielu konkursów, przyznawanie nagród i wyróżnień w różnych konkursach oraz nagród SPAK – Eryków, współpraca z Muzeum Karykatury w Warszawie, oficjalnym partnerem SPAK. Działalność SPAK-u to również organizacja aukcji rysunków, zajmowanie oficjalnego stano-wiska w sprawach ważnych dla środowiska. To również prezentacja dokonań polskich karykaturzystów za granicą, współpraca (niestety dość ograniczona) międzynarodowa. To wreszcie wiele inicjatyw nie miesz-czących się w żadnej systematyce. 30-letni dorobek SPAK-u, choć zawsze mógłby być większy, jednak z pew-nością dobrze przysłużył się rozwojowi i popularyzacji polskiej sztuki karykatury.

Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny i Karykaturę „Wolność”

Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury, z okazji swojego 30-lecia, ogłosiło w marcu 2017 roku Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny i Karykaturę „Wolność”. Obecna wystawa pokonkursowa wpisuje się również w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Na konkurs wpłynęła rekordowa liczba 1283 prac, 378 autorów z 55 krajów, ze wszystkich kontynentów. Liczbowo zdecydowanie dominowali Irańczycy, Polacy, Chińczycy i Turcy, stanowiąc 43 % uczestników konkursu. Powołana przez organizatorów Komisja Selekcyjna zakwalifikowała do II etapu konkursu 183 prace, 124 autorów z 33 krajów, czyli 14.25 % prac nadesłanych na konkurs. W dniu 2 października 2017 r. obradowało w Warszawie jury konkursu, w składzie: Elżbieta Laskowska, dyrektor Muzeum Karykatury – Przewodnicząca oraz Andrzej Bartkowski, Krzysztof Daukszewicz, Jacek Frankowski, Edward Lutczyn, Witold Mysyrowicz, Marek Raczkowski, Grzegorz Szumowski i Józef Węgrzyn. Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia regulaminowe: I nagroda, ufundowana przez MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel – Andrei Popov, Rosja, II nagroda, ufundowana przez Media Corporation – Nikola Listeš, Chorwacja, III nagroda, ufundowana przez Muzeum Karykatury w Warszawie – Nenad Ostojić Neo, Chorwacja, Wyróżnienie, ufundowane przez Drukarnię Attyla w Zamościu – Ross Thomson, W. Brytania, Wyróżnienie, ufundowane przez Agencję Promocji Inwestycji – Paweł Stańczyk, Polska. Ponad to przyznano wyróżnienia pozaregulaminowe: Wyróżnienie SPAKWiesław Lipecki, Polska, Dyplom członka jury Jacka FrankowskiegoAngel Boligán Corbo, Meksyk, Dyplom Legnickiego Centrum KulturySławomir Łuczyński, Polska, Dyplom Fundacji SatyrykonIlia Bereznickas – Litwa. Na wystawie pokonkursowej i w 148-stronicowym katalogu zaprezentowano 173 prace 124 autorów.

PLAKATY O WYSTAWIE

 

 
 
PIĘKNE I BESTIA

 

djmedia:110
 
ARTYŚCI

 

djmedia:111