Przywracanie sprawczości

Ożywiamy, wzmacniamy, aktywizujemy, łączymy ludzi, którzy budują wokół teatru zadziwiającą i potężną wspólnotę. Działamy w przestrzeni niestabilnej plątaniny kryzysów, które dotykają sąsiadów naszego teatru. Rozplątujemy węzły i tkamy z nich funkcjonalną sieć wspierających się ludzi i instytucji, organizacji, przedsiębiorców. W ramach działań rewitalizacyjnych realizowany jest projekt Otwarta Rampa