Kierownik Artystyczny Galerii Malarstwa RAMPA, jej twórca i animator.

Organizator ponad 150 wystaw malarstwa, grafiki i fotografii artystycznej wybranych twórców polskich i zagranicznych. Promotor twórczości malarskiej i mecenas jej autorów, zwłaszcza młodego pokolenia. Autor unikatowych serii kompozycji fotograficzno- malarskich  o tematyce teatralnej.

Ma w swoim dorobku udział w wielu plenerach malarskich i wystawach w kraju oraz zagranicą – w Mediolanie, Paryżu Sztokholmie, Nowym Jorku, Londynie, oraz prezentację prac Janowi Pawłowi II w Watykanie w 1990r. Jego prace znajdują się w zbiorach w Watykanie, Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Zamku Książ, w Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Mazowieckim w Płocku, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, i wielu zbiorach prywatnych.

Ważnym etapem w twórczości Adama Bojary była bliska znajomość z Władysławem Hasiorem. Obecnie stosuje nowe środki  wyrazu, w których wyzwalając się ze stereotypów tworzy sztukę bez zbędnych symboli lecz pełną czystych form malarskich wynikających z obserwacji otaczającego nas świata.