(…) to świetny przykład, jak zaskakująco współczesny może być renesansowy tekst ze staroświecko przerysowanymi postaciami, starodawną muzyką i archaicznym językiem. Z drugiej strony, może nie jest to aż tak zadziwiające. Bo i cóż może być bardziej powszechnego i niezmiennego w ludzkiej cywilizacji niż seks.

Anna Dawid,

Dziennik Teatralny Warszawa