„Świat ukazany w spektaklu jest raczej mroczny, a piękne wnętrza i muzyka kontrastują z pajęczyną powiązań, interesów i układów, w które uwikłani są bohaterowie. Spektakl jest doskonałą ilustracją dzisiejszych realiów społeczno-politycznych, gdzie zimna kalkulacja oraz bilans zysków i strat zdecydowanie przeważa nad wartościami takimi jak prawda, dobro i interes społeczny.”

Iwona Świerżewska
IDZIEMY