Nasze muzyczne spektakle familijne są obecnie grane głównie w weekendy. Spektakle w tygodniu są i mogą być planowane dla wcześniej zgłoszonych chętnych grup szkolnych lub przedszkolnych. Dlatego czekamy na ewentualne zgłoszenia do Biura Obsługi Widzów i mamy nadzieję, że coraz więcej placówek oświatowych zdecyduje się na ponowne organizowanie wyjść grupowych dla swoich uczniów i podopiecznych. Czekamy na to z utęsknieniem!