Galeria Sztuki Rampa funkcjonuje od 1999 roku w Teatrze Rampa. Galeria sztuki to nie tylko profesjonalnie wyposażone pomieszczenie i zawieszone na ścianach obiekty plastyczne. Galeria to przede wszystkim klimat, program i ten nieuchwytny duch sztuki, wypełniający pomieszczenia i oddziałujący w sposób magiczny na widzów. Większość galerii warszawskich świeci pustkami, choć odbywają się w nich różne wystawy. Również odbywające się w nich wernisaże wystaw nie są na ogół w stanie zgromadzić więcej niż kilkadziesiąt osób. W jaki sposób dyrektor Witold Olejarz i szef Galerii Adam Bojara potrafią zgromadzić na wernisażach wystaw w Galerii Sztuki Rampa po trzysta i więcej osób, pozostaje ich tajemnicą.

Galeria Sztuki Rampa, jest nie tylko świetną i niezwykle żywą galerią jako taką, ale w znakomity sposób poszerza, dopełnia
i uzupełnia działalność sceniczną teatru, tworząc zeń prawdziwą świątynię sztuki. Sztuki o wysokich lotach, ale jednak dla ludzi, również dla mieszkańców Targówka, gdzie znajduje się teatr. Teatr, prawie każdy teatr, poza słowem, dźwiękiem i ruchem to również obraz. Dlatego też stworzenie galerii plastycznej właśnie w teatrze wydaje się rozwiązaniem wręcz idealnym. Również ze względów czysto frekwencyjnych. Zakładając, a takie są fakty, co najmniej kilkuset widzów dziennie w teatrze, a więc również w galerii, daje to grube tysiące miesięcznie i dziesiątki tysięcy widzów rocznie. Galeria w teatrze to znakomity przykład jak ze sztuką, można i należy, „wychodzić do ludzi”. Oto bowiem widzowie teatru, kupując doń bilet, otrzymują wspaniały bonus w postaci wystaw plastycznych. Nie muszą szukać galerii, czego najczęściej nie robią, lecz galeria ta niejako wychodzi do nich.

Otwartość na potrzeby obywateli i konsekwentna, acz nie nachalna edukacja, oto co jest niezbędne by sztuka i kultura miały szanse spełniać swe funkcje, by służyły ludziom w najlepszym tego słowa znaczeniu, by kształtowały ich wrażliwość, a czasem i postawy. By odkrywały społeczeństwu lub przynajmniej jego części, nowe, często nieznane rejony, gdzie emocje są szlachetne  i czyste, gdzie polemika jest uczciwa i mądra, gdzie autonomia każdego człowieka znajduje pełne potwierdzenie, w możliwości własnego przeżywania sztuki. Galeria Sztuki jest profesjonalnie wyposażona, a wykaz wystaw jakie prezentowała jest doprawdy imponujący. Od najliczniejszych wystaw malarstwa, po wystawy grafiki, fotografii i rysunku satyrycznego czy karykatury, zarówno wystawy zbiorowe jak i indywidualne. Działalność Galerii Sztuki Rampa nie ograniczała się do organizacji samych wystaw i wernisaży. Organizowanie były również liczne plenery, głównie malarskie. Odbywają się tu również aukcje dzieł sztuki. Galeria stanowi również patronat nad grupą twórców niepełnosprawnych.
Wachlarz tych wszystkich działań jest szeroki – daleko wykraczający poza ramy typowej galerii – tak jak Teatr Rampa daleko wykracza swą działalnością kulturotwórczą poza ramy zwykłego teatru.

                                                                                                                                                                               Witold Mysyrowicz

ZOBACZ AKTUALNE WYSTAWY WYSTAWY ARCHIWALNE