Fundacja MiDoSzu w Rampie

Na wystawie „Fundacja MiDoSzu w Rampie” zostaną zaprezentowane prace artystów, którzy brali udział w plenerze „Magiczne Roztocze” (2017 r.) oraz w sympozjum „Artystyczny Dialog Kultur” (2018 r.). Nie jest to wystawa poplenerowa sensu stricto, ponieważ większość twórców zdecydowała się pokazać nowe prace. Zobaczyć będzie można zarówno obrazy na płótnie, jak i grafikę (Joanna Gałecka), rzeźbę (Bartłomiej Sęczawa) czy też sztukę wideo (Mateusz Kijak). Ciekawym zjawiskiem będzie zestawienie symbolicznego malarstwa Agnieszki Żak-Biełowej z żydowską wycinanką Moniki Krajewskiej oraz prac wywodzących się z arabskiej tradycji kaligrafii, a będących wizualną interpretacją tekstów literackich, Izabeli Marii Uchman. Pojawią się obrazy wykonane w plenerze, studia pejzażu i architektury (Zbigniew Cebula, Beata Będkowska, Tomasz Głowacz, Rafał Nijak, Szymon Ruszel), zanotowane fragmenty rzeczywistości przywiezione z wycieczki do Wenecji (Juliusz Słomka), cukierni w Lizbonie (Sylwia Svorova Pawełkowicz) czy podróży na słoneczną Kubę (Alek Slon). W obrazach Łukasza Huculaka znaleźć będzie można elementy architektury, dziwne formy i ludzkie postaci, starające się odnaleźć w tej postmodernistycznej, poskładanej z kawałków rzeczywistości. Krzysztof Pasztuła tym razem zaprezentuje portrety. Ze sztuką czerpiącą z tradycji realistycznego malarstwa przedstawiającego współistnieć będą zahaczające o abstrakcję przetworzone pejzaże wykonane w technikach pozłotniczych Marty Turos, kubizujące obrazy Moniki Kopczewskiej, ekspresjonistyczne płótna Agaty Czeremuszkin-Chrut oraz medytacyjna sztuka Macieja Sęczawy.

Letnie spotkania artystów różnych nurtów i szkół wymieniających między sobą myśli i inspiracje traktujemy jako cenną wartość. Sztuką można się zarazić i taki przyświeca nam cel. Zadaniem organizowanych przez Fundację plenerów, czy też raczej spotkań artystycznych, jest poszerzanie horyzontów, wzbogacanie się o różnorodność i wielość stanowiące drogę do pełni człowieczeństwa.

W tym kontekście mottem przewodnim wystawy mógłby być cytat z „Nowych form w malarstwie” Stanisława Ignacego Witkiewicza: Tajemnicą Istnienia jest jedność w wielości i nieskończoność jego, tak w małości, jak i w wielkości, przy jednoczesnej koniecznej ograniczoności każdego Istnienia poszczególnego.

Fundacja „Z Miłości Do Sztuki” („Mi Do Szu”) została założona w 2018 roku jako organizacja non-profit, która wspiera rozwój polskich artystów współczesnych średniego pokolenia – doświadczonych, wielokrotnie nagradzanych, laureatów prestiżowych konkursów sztuki w kraju i za granicą, oraz młodych artystów – absolwentów uczelni artystycznych, z dużym potencjałem twórczym.

W plenerze malarskim „Magiczne Roztocze” (2017 r.) w Guciowie na Roztoczu, skupiającym się na pięknie natury, oraz w plenerze i sympozjum naukowym „Artystyczny Dialog Kultur” (2018 r.) w Tykocinie na Podlasiu, gdzie rozmawiano o wielokulturowości, koegzystencji  różnych kultur i religii uczestniczyło łącznie 24 artystów.

W ostatni weekend lipca 2019 r. „MiDoSzu” zaprasza na Mazury do Wygryn, gdzie odbędzie się wernisaż poplenerowy oraz spotkanie z artystami, jak również panel dyskusyjny w ramach Sympozjum Naukowego na temat mariażu Sztuki i Nauki.

 

djmedia:131