2016-02-01 Dariusz Wilczyński

Wystawa: Galeria Teatr RAMPA
Tytuł: Ikony Przyrody: leśne _morskie _słońca oraz :  Tafla Życia
Ekspozycja: 21 styczeń – 29 luty 2016 r.

Witam serdecznie.

Bieżąca ekspozycja jest rodzajem wyboru  dokonanym przez prowadzącego Galerię Teatru Rampa, pana Adama Bojarę – z moich prac malarskich. Wybór ten objął następujące cykle:

IKONY PRZYRODY
Ikony Leśne, Ikony Morskie, Ikony Słońca:
Blok tematów z poziomu synteza/konstrukcja dotyczący pól natury – zjawisk fundamentalnie związanych z peryferiami ludzkiego istnienia, w tym: każdej aktywnej kultury i cywilizacji. Stanowi plastyczny zapis zmiennych danego zjawiska w statycznej formie. Jednak bez jego dodatkowych i klasycznych ornamentów i odnośników typu : gałąź, drzewo piasek etc.
Zapis ten obejmuje destylat wielu wrażeń z obserwacji danego tematu i przebywania w nim w długim interwale czasu. Zawiera w sobie wiele jego mikrooglądów i najbardziej charakterystycznych jego śladów zapisanych w pamięci autora.  

TAFLA ŻYCIA
Temat dotyczy jednoczesnego współistnienia różnych form egzystencji, a zwłaszcza ludzkiej – we wspólnym Polu Istnienia. Tło: egzystencja człowieka: krew, czerwień.

Pozostaje dla mnie oczywiste, że bez istnienia lasu, wody, słońca i krwi historia rodzaju ludzkiego – a w niej kogokolwiek z nas – nie może się odbywać. Warto to szeroko zrozumieć.
Zwłaszcza na nieustającym obecnie pośród nas  marginesie codziennym tzw. ważniejszych i ulotnych informacji i  zdarzeń. Wszyscy politycy tego  świata pozostają  wobec tego faktu – bez żadnego znaczenia.

Darius Dariusz Wilczyński