Janusz Korczak w swojej koncepcji pedagogicznej podkreślał istotną rolę podmiotowości dziecka w procesie edukacyjnym.

Zainspirowani jego ideą stworzyliśmy projekt Król Maciuś I, ponieważ chcemy oddać dzieciom uczestniczącym w warsztatach głos, by mogły opowiedzieć o tym, co dla nich jest ważne, co ich nurtuje.

Podczas warsztatów aktorzy, dzieci i młodzież wspólnie uczestniczą w procesie twórczym. Mają one formę otwartą, dzięki czemu każdy z aktorów może reagować na potrzeby grupy oraz skupiać się na obszarach, które dla niego, jako nauczyciela wydają się najbardziej istotne. Niezależnie od tego, czy dzieci i młodzież uczą się dykcji, interpretacji czy budowania opowieści, ważna jest  wzajemna relacja nauczycieli i uczniów, wolność w tworzeniu i odejście od tradycyjnych akademickich ram nauczania.

Zajęcia odbywają się świetlicach oraz w Klubie teatru. W projekcie bierze udział młodzież ze Świetlicy „Pod Aniołem”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenia Dla Rodzin, OT Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa-Targówek oraz świetlicy Perspektywy. Zajęcia prowadzone są przez aktorów Teatru Rampa: Leszka Abrahamowicza, Piotra Furmana, Joannę Górniak, Andrzeja Niemirskiego, Roberta Tondera, a także animatorów z ośrodków partnerskich: Daniela Brzezińskiego, Honoratę Grzywacz, Jolantę Jedlińską, Magdalenę Skorupkę i Teresę Tymosiewicz-Muszel.