W związku z nadbiegającym końcem kadencji naszego wieloletniego Dyrektora – Prezydent M.St.Warszawy ogłosił konkurs na kandydata na to stanowisko. Związane z tym dokumenty publikujemy na podstronie „Zamówienia i dokumenty”.