Nasza Galeria Sztuki zaprasza na nową wystawę „Fundacja MiDoSzu w Rampie”. Uroczysty wernisaż odbędzie się w sobotę 9 marca o godz. 17.30. Na wystawie dostępnej do 25 marca zostaną zaprezentowane prace artystów, którzy brali udział w plenerze „Magiczne Roztocze” (2017 r.) oraz w sympozjum „Artystyczny Dialog Kultur” (2018 r.). Nie jest to jednak wystawa poplenerowa sensu stricto, ponieważ większość twórców zdecydowała się pokazać także swoje nowe prace. Do ich oglądania zapraszamy przed spektaklami. Więcej informacji…

Zobaczyć będzie można zarówno obrazy na płótnie, jak i grafikę (Joanna Gałecka), rzeźbę (Bartłomiej Sęczawa) czy też sztukę wideo (Mateusz Kijak). Ciekawym zjawiskiem będzie zestawienie symbolicznego malarstwa Agnieszki Żak-Biełowej z żydowską wycinanką Moniki Krajewskiej oraz prac wywodzących się z arabskiej tradycji kaligrafii, a będących wizualną interpretacją tekstów literackich, Izabeli Marii Uchman. Pojawią się obrazy wykonane w plenerze, studia pejzażu i architektury (Zbigniew Cebula, Beata Będkowska, Tomasz Głowacz, Rafał Nijak, Szymon Ruszel), zanotowane fragmenty rzeczywistości przywiezione z wycieczki do Wenecji (Juliusz Słomka), cukierni w Lizbonie (Sylwia Svorova Pawełkowicz) czy podróży na słoneczną Kubę (Alek Slon). W obrazach Łukasza Huculaka znaleźć będzie można elementy architektury, dziwne formy i ludzkie postaci, starające się odnaleźć w tej postmodernistycznej, poskładanej z kawałków rzeczywistości. Krzysztof Pasztuła tym razem zaprezentuje portrety. Ze sztuką czerpiącą z tradycji realistycznego malarstwa przedstawiającego współistnieć będą zahaczające o abstrakcję przetworzone pejzaże wykonane w technikach pozłotniczych Marty Turos, kubizujące obrazy Moniki Kopczewskiej, ekspresjonistyczne płótna Agaty Czeremuszkin-Chrut oraz medytacyjna sztuka Macieja Sęczawy.

Fundacja „Z Miłości Do Sztuki” („Mi Do Szu”) została założona w 2018 roku jako organizacja non-profit, która wspiera rozwój polskich artystów współczesnych średniego pokolenia – doświadczonych, wielokrotnie nagradzanych, laureatów prestiżowych konkursów sztuki w kraju i za granicą, oraz młodych artystów – absolwentów uczelni artystycznych, z dużym potencjałem twórczym.

W plenerze malarskim „Magiczne Roztocze” (2017 r.) w Guciowie na Roztoczu, skupiającym się na pięknie natury, oraz w plenerze i sympozjum naukowym „Artystyczny Dialog Kultur” (2018 r.) w Tykocinie na Podlasiu, gdzie rozmawiano o wielokulturowości, koegzystencji różnych kultur i religii uczestniczyło łącznie 24 artystów.

W ostatni weekend lipca 2019 r. „MiDoSzu” zaprasza na Mazury do Wygryn, gdzie odbędzie się wernisaż poplenerowy oraz spotkanie z artystami, jak również panel dyskusyjny w ramach Sympozjum Naukowego na temat mariażu Sztuki i Nauki.