Bilet za 100 groszy na Święto 100.lecia Niepodległej Polski. Pozdrawiamy Was serdecznie w dniu Narodowego Święta. I ogłaszamy promocję świąteczną- każdy bilet zakupiony w dniu 11 listopada daje prawo do dodatkowego nabycia biletu za 100 groszy na dowolny spektakl naszego Teatru grany od 1 stycznia do 30 marca, w tym na oczekiwane przedstawienia musicalu Jesus Christ Superstar. Szczegółowe warunki realizacji tej promocji określone zostały w jej regulaminie, który publikujemy w dalszej części tej wiadomości-czytaj dalej+ .

 

Regulamin promocji Bilet za 100 groszy na Święto 100.lecia Niepodległości

  1. Promocją objęty jest każdy bilet do Teatru Rampa zakupiony w dniu 11 listopada 2018, (co dokumentuje data podana na wydruku biletu) zwanym dalej -„Bilet 1111”. Biletem nazywamy tu uprawnienie do zajęcia 1 miejsca.
  2. „BIlet 1111” uprawnia do zakupu w kasie Teatru biletu promocyjnego ( BiletP) w cenie promocyjnej 100 groszy za 1 „biletP” (1 miejsce) na dowolny spektakl Teatru Rampa grany od 1 stycznia do 31 marca 2018 i objęty publiczną sprzedażą , na który są wolne miejsca-
  3. Realizacja zakupu”BiletP” możliwa jest wyłacznie w kasie Teatru, w dniach od 15 listopada 2018 do 27 stycznia 2019, poprzez zgłoszenie się Nabywcy „Bilet1111” w Kasie, okazanie wydruku „Biletu1111”, dokonanie wyboru tytyłu i terminu spektaklu dla „BiletuP” z repertuaru Teatru, w grupie spektakli objętych otwartą, publiczną sprzedażą, opłacenie należności w wysokości 100 gr za bilet (1 miejsce) i złożenia podpisu-pokwitowania na kwestionariuszu kasowym.
  4. Wyboru miejsc na wskazanym spektaklu dokonuje Kasjer. Posiadaczowi Bilet 1111 przysługuje wybór miejsca dla swojego „biletP” wyłacznie w sektorach w których ulokowany był ich „bilet 1111”.Posiadaczom „Bilet 1111” nabytym dla miejsc na Sali Kameralnej przysługują wyłacznie miejsca w STREFA 1 lub niższych.
  5. W przypadku braku wolnych miejsc realizacja uprawnień promocyjnych do nabycia BiletuP przestaje byc mozłiwa
  6. Po 27 stycznia 2019 wszystekieBilety 1111 tracą swoje promocyjne uprawnienia
  7. Zwrot biletu 1111 z tytułu którego dokonano nabycia „biletuP” nie jest mozliwy w żadnym wypadku
  8. Zwrot „biletuP” jest możliwy tylko za przedstawieniem paragonu fiskalnego do 7. dni po jego nabyciu.