23 października, nasza inscenizacja baśni Endego zostanie zaprezentowana konkursowo w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ.
W Teatrze Rampa, także 23 października, odbędzie się uroczysty finał festiwalu oraz ogłoszenie werdyktu jury, które wybiera najlepsze spektakle adresowane do młodych widzów z całej Polski. Na festiwalowy pokaz „Niekończącej…” mamy bilety w cenie 45 zł.

„Niekończąca się historia” to międzypokoleniowy spektakl zrealizowany przez wyśmienitych twórców. Adaptację napisał Maciej Podstawny, spektakl wyreżyserowała Magdalena Miklasz, za scenografię odpowiada Mirek Kaczmarek, za kostiumy – Grupa Mixer.

Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ został powołany do życia w Teatrze Ochoty (dziś noszącym już dumnie imię Haliny i Jana Machulskich) w 1994 roku. Pierwsze edycje odbywały się pod hasłem “Wielkie święto małego człowieka” i zostały zainicjowane przez Halinę Machulską (wieloletnią dyrektorkę artystyczną Festiwalu) oraz Macieja Wojtyszko (wieloletniego honorowego dyrektora Wydarzenia).
Od ponad 20. lat Festiwal daje odbiorcom i odbiorczyniom możliwość kontaktu z najważniejszymi, najbardziej niezwykłymi i innowacyjnymi produkcjami teatralnymi z całego świata. Od początku istnienia Festiwal był nie tylko okazją do prezentacji spektakli teatralnych, ale także miejscem warsztatów, debat, paneli dyskusyjnych, działań na styku edukacji i kultury.