Główna Księgowa, w Teatrze Rampa na Targówku od 1 września 2019 roku – dyplomowany księgowy o specjalności rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Wyróżnia się biegłą znajomością rachunkowości i rozliczeń w instytucjach kultury. W latach 2009-2019 Zastępca Głównej Księgowej w Orkiestrze Sinfonia Varsovia. W czerwcu 2000 roku uzyskała certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ukończyła Studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz podyplomowe studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział w Warszawie.
W Teatrze w ramach kontroli zarządczej Kierownictwa Teatru – Główna Księgowa, obok Dyrektora Teatru, sprawuje kontrolę wewnętrzną – sprawdza kompletność dokumentacji dotyczącej operacji gospodarczych i finansowych, ich zgodność z planem finansowym oraz z obowiązującymi w Teatrze zarządzeniami w tym zakresie; ponadto jest odpowiedzialna za prawidłowe rozliczenia podatków VAT i CIT, kasy biletowej, środków trwałych, za okresową sprawozdawczość budżetową w zakresie Rb-N, Rb-Z, sprawozdania z wykonania, plany i projekty planów do Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy oraz do GUS a także roczne sprawozdania finansowe i pakiety konsolidacyjne.