Badacz kultury, socjolog, strateg. Kurator w obszarze sztuk wizualnych oraz sound artu. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz m.st. Warszawy. Kurator wystaw odbywających się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, BWA Sokół, Galerii Piktogram. Swoje instytucjonalne doświadczenie budował pracując w Centrum Nauki Kopernik, Domu Kultury Kadr, Wolskim Centrum Kultury i Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Członek sieci skupiających dyrektorki i dyrektorów instytucji w Polsce: Forum Kultury Mazowsze i Forum Kraków. Pomysłodawca i kurator cyklicznego festiwalu muzycznego, odbywającego się w ramach Festiwalu Przemiany w Centrum Nauki Kopernik. Współpracował z szeregiem instytucji m.in. z Narodowym Centrum Kultury, Domem Spotkań z Historią, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Akademią Sztuki w Szczecinie, Muzeum Powstania Warszawskiego. Organizator kilkuset koncertów muzyki improwizowanej, elektronicznej i eksperymentalnej, kurator festiwali: Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych RP, Od Bikiniarzy do Hipsterów, Festiwalu Kultury Greków Polskich i wielu innych. Jego zainteresowania wyznaczają relacje dźwięku i sztuk wizualnych, sztuka w przestrzeni publicznej w Polsce w latach 60/70-tych oraz związki wizualności z kontrkulturą. Założyciel Stowarzyszenia Trzecia Fala. Wydawca i producent płyt z polską archiwalną muzyką awangardową lat 70-tych (Helmut Nadolski, Grupa w Składzie, Onomatopeja czy Sesja 72). Redaktor tomu poświęconego modernizmowi w przedwojennej Warszawie – Światłoczuły modernizm. Osiedla społeczne warszawskiego Koła.