Podajemy obsady „Rapsodii z Demonem“ w lutym
 

24 lutego

ERWIN – Kuba Molęda
MISTRZ – Sebastian Machalski
KACPER – Przemysław Franciszek Niedzielski
IDA/IDALIA – Natalia Piotrowska
KRÓLOWA – Anna Pupek
IGNACJA – Brygida Turowska
ASPAZJA – Agnieszka Fajlhauer
TV HOST – Robert Tondera
SZEF IDY – Robert Tondera
BARMAN – Daniel Zawadzki
ZESPÓŁ – Marta Bykowska, Aleksandra Gotowicka, Natalia Kielan, Dominika Łakomska, Agata Łubieńska, Urszula Mańkowska, Santiago Bello, Michał Cyran, Patryk Gładyś, Bartosz Kamiński

25 lutego
ERWIN – Kuba Molęda
MISTRZ – Łukasz Mazurek
KACPER – Przemysław Franciszek Niedzielski
IDA/IDALIA – Natalia Piotrowska
KRÓLOWA – Basia Giewont
IGNACJA – Brygida Turowska
ASPAZJA – Agnieszka Fajlhauer
TV HOST – Robert Tondera
SZEF IDY – Robert Tondera
BARMAN – Daniel Zawadzki
ZESPÓŁ – Marta Bykowska, Aleksandra Gotowicka, Anna Pupek, Natalia Kielan, Dominika Łakomska, Agata Łubieńska, Urszula Mańkowska, Santiago Bello, Michał Cyran, Patryk Gładyś, Bartosz Kamiński

26 lutego

ERWIN – Kuba Molęda
MISTRZ – Łukasz Mazurek
KACPER – Przemysław Franciszek Niedzielski
IDA/IDALIA – Natalia Piotrowska
KRÓLOWA – Basia Giewont
IGNACJA – Brygida Turowska
ASPAZJA – Agnieszka Fajlhauer
TV HOST – Robert Tondera
SZEF IDY – Robert Tondera
BARMAN – Daniel Zawadzki
ZESPÓŁ – Marta Bykowska, Aleksandra Gotowicka, Anna Pupek, Natalia Kielan, Ewelina Kruk, Dominika Łakomska, Urszula Mańkowska, Santiago Bello, Michał Cyran, Bartosz Kamiński, Rafał Wiewióra