Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Andrzeja Strzeleckiego, aktora i reżysera, twórcy nowej formuły naszego Teatru, a w latach 1987-1997 jego dyrektora naczelnego i artystycznego. Stworzył na tej scenie wiele wspaniałych przedstawień, które – jak słynne „Złe zachowanie” z 1988 r. –  na trwale wpisały się zarówno w jej wizerunek, jak i w historię polskiego teatru. Swoim talentem reżyserskim i wspaniałą osobowością ukierunkował wielu naszych aktorów, pozostając dla nich na zawsze najważniejszym reżyserem, mentorem i przyjacielem. Żegnamy naszego Mistrza i Kolegę.