Jesteśmy już po prapremierze musicalu „Kobiety na skraju załamania nerwowego” w reż. Dominiki Łakomskiej, inscenizacji Jakuba Wociala i Santiago Bello. Gratulujemy wszystkim twórcom i aktorom. Przedstawienie zakończyło się owacjami na widowni oraz licznymi i gorącymi gratulacjami na scenie. Dziennikarze licznie przybyli na spektakl nie kryli swojego zachwytu nad inscenizacją oraz słów uznania dla pracy artystów. Mamy nadzieję, że dadzą temu wyraz także w publikacjach. Czy ich uznanie jest uzasadnione – o tym przekonajcie się Państwo sami, oglądając nasze kolejne spektakle. Zapraszamy!