Borderline – kobieta stojąca na granicy, kobieta w sytuacji stabilnej niestabilności, kobieta próbująca odnaleźć się w męskim świecie męskiej wojny i polityki. Bycie na granicy to – w przypadku kobiet wyrwanych  przez wojnę z własnego życia – pragnienie bliskiej relacji z nowym światem, a jednocześnie paniczny lęk przed zakorzenieniem, pochłonięciem przez nową sytuację, bo to oznaczałoby zerwanie starych więzi. „Borderline” – to podróż wgłąb kobiety na serio i z przymrużeniem oka, z kotem i bez kota. To podróż w krainę fantazji w czasach kiedy strach ruszyć w nieznane w realu.

„Jak odpowiedzieć na (…) pytanie, jak zapobiec wojnie? Oczywiście jest dla ciebie jakaś chwała, jakaś konieczność, jakaś satysfakcja w walce, której my nigdy nie czułyśmy ani nie cieszyłyśmy się z nich. Wzajemne zrozumienie można było osiągnąć jedynie przez transfuzję krwi i transfuzję pamięci– cud, który wciąż jest poza zasięgiem nauki. Ale my, którzy żyjemy teraz, mamy substytut transfuzji krwi i transfuzji pamięci, które muszą służyć w razie potrzeby. Istnieje ta cudowna, nieustannie odnawiana i jak dotąd w dużej mierze niewykorzystana pomoc w zrozumieniu ludzkich motywów, którą w naszych czasach dostarcza biografia i autobiografia.” (Virginia Woolf „Trzy Gwinee”)

Projekt współfinansowany jest ze środków m.st. Warszawa, Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) we współpracy z amerykańską organizacją International Rescue Committee (IRC), Programu Rezydencji Artystycznych. Białoruś i Ukraina Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Fundacji Idylla.

Spektakl grany jest w językach polskim i ukraińskim, z napisami w językach polskim i ukraińskim.
Czas trwania: 60 minut bez przerwy
Zdjęcia: Marek Zimakiewicz

Cena biletów:
Strefa 1 – 20 PLN

Specjalne podziękowania dla: Maszy Shub, Volodii Gromova, Zwuchi Dochi, Bohdana Pyndus-Pastukha, Valentiny Pashckovej oraz Nataliia Datsenko.

Opowieść współtworzyły:
Olga Sulimenko, Porazhynskaya Liza, Maryja Severilova, Oksana Kosynska, Ira Gronova, Tasha Luchezarova, Sonia Biriukova, Andrij Kucherov, Anastasiya Moshkovska.

Borderline – це жінка, що стоїть на кордоні, жінка в ситуації стабільної нестабільності,
жінка, яка намагається знайти себе в світі чоловічої війни і політики.  Перебування на кордоні жінок, яких війна вирвала з власного життя, – це їхнє бажання контактувати з новим світом і водночас панічний страх закорінитися в іншій країні. А також поглинутися в нові обставини, які би змусили розірвати старі зв”язки. Borderline – це подорож у внутрішній світ жінки. Це подорож у країну фантазій у часи, коли страх став реальністю.

«Як відповісти на (…) питання, як запобігти війні? Звичайно, є якась слава, якась, необхідність, якесь задоволення від боротьби, якої ми ніколи не відчували і не насолоджувалися. Взаєморозуміння можна досягти лише за допомогою переливання крові та переливання пам’яті — чудо, яке поки що недосяжне науці. Але ми, ті, хто живе зараз, маємо альтернативу переливанню крові і переливанню пам‘яті, якою ми маємо користуватися. Цією чудовою, постійно оновлюваною і досі майже невикористаною альтернативою у наш час є біографія та автобіографія».
(Вірджинія Вулф «Три Гінеї»)

Проект співфінансований столичним містом Варшава, Фундацією Польського центру міжнародної допомоги (PCPM) у співпраці з американською організацією International Rescue Committee (IRC), Програмою мистецької резиденції, Інституту Білорусії та України театру ім. Збігнєва Рашевського та фонду «Ідилія».

Вистава виконується польською та українською мовами, з субтитрами польською та українською