Sylwia Svorova Pawełkowicz

absolwentka warszawskiej ASP, malarka, kurator, badacz, konserwator.
Urodzona w Warszawie, maluje w czeskiej Pradze.

Wystawa „Kosmos polychromos” prezentuje obrazy z lat 2014-2018, tworzone w różnym czasie i wychodzące z różnych przemyśleń. Tytuł odzwierciedla wielość barw i wątków pojawiających się w prezentowanych pracach. „Kosmos” – to świat – w ciągłej przemianie i wiecznym poszukiwaniu. „Polychromos” – barwny, wielokolorowy, a więc różnorodny. Zestawienia barw i form tworzą na płótnie napięcia, które spotykam w życiu. Moje obrazy są reakcją na rzeczywistość – tę najbliższą i tę trochę odleglejszą. Stąd pojawiają się pejzaże, rośliny, znaki, przedmioty, które towarzyszą mi w życiu codziennym. Przewijają się wątki osobiste z geopolitycznymi; sytuacje, które wydały mi się w danej chwili ważne.

O malarzach niegdyś mówiło się, że chcą zatrzymać czas przeciwstawiając się siłom natury. Działając więc w zgodzie z naturą, chcę oddać nastrój chwili. Niektóre obrazy naznaczone są dynamiką, inne zaś przyjmują bardzo rygorystyczny język analityczny charakterystyczny dla betonowej nowoczesności. Na wystawie znajdą się zarówno obrazy tworzone w warunkach plenerowej improwizacji, jak i pełne skupienia studia wykonane w praskiej pracowni.