Wszystkie spektakle na Scenie Dużej Teatru Rampa są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym dla Widzów na wózkach. Na Scenie Kameralnej dotyczy to tylko niektórych spektakli. Opiekun osoby poruszającej się na wózku otrzymuje darmowy bilet z możliwością zajęcia miejsca na krześle dostawionym koło wózka.

Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze powiadomienie Teatru w osobie Koordynatora dostępności pani Anny Krywczuk anna.krywczuk@teatr-rampa.pl  o zamierzonym udziale w spektaklu osoby na wózku i jej opiekuna.

Konieczne jest również wcześniejsze uzgadnianie z Koordynatorem Dostępności ewentualnego wprowadzania na salę psa-opiekuna Osoby niepełnosprawnej (Teatr musi przydzielić takiej Osobie odpowiednie miejsce).

UWAGA: Na niektóre spektakle możliwy jest jednorazowy udział tylko 2 Osób na wózkach inwalidzkich. Tym bardziej ważne i konieczne jest uzgodnienie takiego udziału z Koordynatorem dostępności.

Teatr Rampa dysponuje aparaturą umożliwiającą ułatwienie odbioru spektakli przez widzów z dysfunkcją słuchu oraz niektórych spektakli dla widzów z niepełnosprawnością wzroku. Szczegóły na podstronie „Dostępność”. Warunkiem koniecznym skorzystania z tych możliwości jest wcześniejsze powiadomienie Teatru w osobie Koordynatora dostępności o zamierzonym udziale w spektaklu widza zainteresowanego podanymi funkcjonalnościami. 

 

ZOBACZ REPERTUAR